Štúdia Apiterapie včelím vzduchom.

Štúdiu vypracoval prof.Dr. Eberhart Bengsch z inštitútu Maxa Plancka v Mníchove

Štúdia o potenciáli biomedicínskeho účinku pri inhalácii včelieho vzduchu -Včelí úľ ako žijúci inhalát pri praktickom využití prístroja Api-air -Koncept

 

Popri klasických včelích produktoch, ktorých liečivé účinky sú nám známe už z dávnych čias, rovnako ako aj ich využitie (med, peľ, propolis, materská kašička, vosk, včelí jed) má táto štúdia objasniť doposiaľ prehliadnuteľné liečivé účinky  včelieho úľa a to za pomoci špeciálne vyrobeného prístroja. Kým pri klasickej Apiterapii sa využívajú hore uvedené pevné alebo tekuté látky, pri tejto metóde sa pri  inhalácii využíva zdravý a prírodný vzduch včelstva z plynného skupenstva včelieho úľa.

Prístroj Api-air, ktorý bol vyvinutý firmou Oelmaier Industrieelektronik GmbH  je poháňaný batériou alebo pomocou siete. Pre pacienta je to liečba, pri ktorej  sa nasáva vzduch z včelieho úľa a to vďaka hadici, ktorá vedie k inhalačnej maske pacienta.

Prostredníctvom regulátora môže byť vzduch individuálne regulovaný. V inhalačnom systéme je zabudovaný peľový filter. Pacient nemá žiaden priamy kontakt so včelami. Pri terapii je možné vyskúšať si inhalovanie, aby sme predišli riziku podráždenia a vzniku alergií.

Apidológia, príslušná biochémia a potenciál metódy účinnej látky    

Všeobecne povedané je Apiterapia efektívnou a zároveň najstaršou prírodnou liečivou metódou človeka a v oblasti oficiálnej medicíny sa postupne rozvíja ako dôležitá súčasť komplementárno-medicínskej metódy. Šesť klasických včelích produktov, ktoré sú vymenované v hornej časti, dokážu zabrániť, vyliečiť, v ťažkých prípadoch pozitívne ovplyvniť viac než 800 chorôb. Úspešnosť včelích produktov je potvrdená aj v ťažkých prípadoch a chorobách, ktoré sa nedali liečiť inými  terapeutickými metódami. Nie sú zaznamenané ani žiadne negatívne účinky:

-          Žiadne negatívne účinky

-          Bez obmedzení

-          Nedochádza k návyku

-          Kompatibilné (zlučiteľné) s každou inou terapiou, to znamená, s každou klasickou, alopatickou, fyzikálnou alebo chirurgickou terapiou.

Žiadna iná terapeutická metóda nedisponuje takým výkonom ako táto. Apiterapia je celosvetovým uznávaným medicínskym konceptom. U pacienta spôsobuje regeneráciu určitého orgánu, resp.  všetkých orgánov alebo sa jej účinky môžu prejaviť aj pri určitom syndróme. Apiterapeutické účinné látky majú vplyv na prakticky všetky choroby, či už preventívne, kuratívne a/alebo normalizovane.

Tieto všetky vlastnosti, špeciálne množstvo substancii,  môžete očakávať predovšetkým v 80 litrovom veľkom včeľom úli. Terapeutické používanie prístroja Api-air, pomocou ktorého sa inhaluje vzduch z včelieho úľa,  je pochopiteľne pokračovaním v rozvoji doterajšej liečby apiterapie.

Výnimočné podmienky inhalačnej techniky:

V podstate sa tu jedná o letmé čiastky vodnej pary a/alebo v aerosóle, v ktorej sa nachádzajú účinné  látky. Prostredie vo včeľom úli má približnú teplotu 36 stupňov Celzia, je nasýtené vodnou parou a je permanentne vetrávané tisíckami včiel. V tomto prostredí prebieha neustála cirkulácia. Môžeme teda vychádzať z toho, že účinné látky, ktoré sa nachádzajú v ostatných včelích výrobkoch, čiže aj tie v pevnom skupenstve, obsahujú minimálne stopy vdychovaného včelieho vzduchu.

Niektoré látky sú zastúpené v značnej miere ako napríklad: izoprény, karotenoidy, terpény a éterické oleje, ako dôkaz slúži opeľovanie včelami. Zastúpené sú aj hormóny, feromóny, tekuté voskové čiastky, alkohol, slinný sekrét včiel, aerosóly z flavonoidov a propolisu, stopové prvky, enzýmy, cholín, včelami vyprodukované fytohormóny (rastlinné hormóny)

Môžeme teda predpokladať, že všetko, čo včely zbierajú, zhromažďujú a/alebo syntetizujú, sa nachádza v teplom, neustále vírivom vzduchu včelích úľov, nasýtených tiež vodnou parou.

Žiaľ doteraz neboli v žiadnej vedeckej alebo odbornej práci zdokumentované poznatky systematického využívania včelieho vzduchu.

V biologickej (BIOSIS), lekárskej (Medline) a chemickej (STN) databáze nenájdete doposiaľ žiadne odkazy o účinných látkach zo včelieho vzduchu, prípadne o vedecko-lekárskom využití tohto vzduchu.

Lekársko-respiračné aspekty

Táto metóda má dve rozhodujúce pozitíva a jedno obmedzenie:

Účinné látky, ktoré pri tejto metóde vdychujeme, sú prírodne, vo forme BIO. Taktiež sa jedná o žijúci inhalát. Látky prechádzajú zo včiel na včely a nachádzajú sa tak v tesnej blízkosti. Samotný výkon dýchania včiel sa preukazuje na včele samej, na jej vrcholnom výkone priedušnicového dýchania. Priedušnicové dýchanie je výsledkom obrovského mechanického a metabolického výkonu. Zdravé dýchanie prebieha v podstate v striedaní O2/ CO2, ktoré zabezpečuje, že v mitochondriách vzniká ATP a tým zaručuje aj funkčnú činnosť tkaniva.

Môžeme teda rozumne predvídať, že v alveolárnom systéme pľúc dochádza k najvyššiemu výkonu.

V medicíne je známe, že  respiračné podávanie liekov pôsobí účinne. Účinné látky sa tak dostanú bez nejakého transportu priamo do miesta nasadenia, a bez séra či črevného traktu, nedôjde k čiastočnej alebo úplnej inaktivácii. Vdýchnuté molekuly pôsobia rýchlo a priamo.

Z lekárskeho hľadiska zahŕňa  respiračná patológia obrovské spektrum chorôb:

-          Bronchitídu (zápal priedušiek)

-          Astmu

-          Alergie

-          Pseudokrup (nepravý záškrt)

-          COPD (chronicko-obštruktívny zápal pľúc – svetovo 3mil.ľudí zomrie za rok) zníženie zápalových účinkov pri emfyzéme (chorobné bujnenie        tkanív alebo orgánov) – to znamená, stabilizovanie

-          Náchylnosť k infekcii, chronické zápaly, ktoré vedú k vzniku nádorov.

-          Oslabenie imunitného systému

-          Chronické bolesti hlavy, migréna

-          Depresie (O účinku včelieho vzduchu sa presvedčili najmä v Sovietskom zväze pri liečbe psychicky  chorých pacientov. Táto metóda sa veľmi osvedčila. Väzni boli priradení k sezónnej práci so včelami a neskôr ich prepustili zväčša ako zdravých)

Pri následkoch chorôb ako napr. oslabený pľúcny obeh môžeme badať zlepšenie výsledkov. Pri stlmujúcej CO-terapii ako liečebnej metódy oficiálnej medicíny a klasickej apiterapii je jej využitie možné aj pri určení ťažkých diagnóz (napr. nádory v dýchacom aparáte)

Popri viditeľných liečivých úspechoch na pacientovi môžeme výsledky kvantifikovať z hľadiska lekársko-psychologických meraní:

-          Žiadne krízy a akútne infekcie

-          Merania kapacity pľúc

-          Izotopné merania vzduchu

-          Laboratórne hodnoty a krvný obraz

Obmedzenie spočíva v tom, že pri plynnej aplikácii sa použije len ohraničené množstvo substancii. Môžeme však vychádzať z toho, že to nie je negatívum, pretože môže dôjsť k homeopatickým liečivým účinkom.

Všeobecne môžeme skonštatovať, že molekuly pochádzajúce z ento/imunológie môžu dosiahnuť aj pri iných organizmoch rýchle a účinné liečivé účinky.

To vychádza z toho, že rozhodujúce štruktúry v rámci celého rozvoja od jednobunkového živočícha až po človeka sú evolučne široko dané. Príroda je neskutočne komplikovaná, ale dôležité veci sú zase jednoduché.

 

Komerčné aspekty

Tento prístroj má uplatnenie aj široko v ďalších iných oblastiach:

-          Respiračné choroby patria k najviac rozšírených chorobám ľudstva. Už len v samotnom Nemecku  touto chorobou trpí viac než milión ľudí, najmä deti, starší pacienti, fajčiari a iní...Počet potenciálnych záujemcov je veľmi vysoký.

-          Treba spomenúť, že už v Nemecku je k dispozícii skoro milión včelstiev, ktoré paralelne patria ku klasickému včelárstvu. Tie tvoria dispozíciu pre terapiu vzduchom.

-          Ďalej je nutné spomenúť, že inhalovanie včelieho vzduchu pri početných chronických patológiách nie je záležitosťou jednej procedúry, ale podobne ako pri očkovaní si vyžaduje táto procedúra opakovacie sedenia.

 

Oblasť používania tohto stroja je tematicky a početne veľmi ďaleko a tým vzrastá aj šanca uplatnenia sa na trhu.

 

Zhrnutie a perspektívy:

Ako nové odvetvie Api - terapie nám ponúka inhalácia včelím vzduchom liečebné možnosti, ktoré sú od iných metód len sčasti chránené. Vyznačuje sa kvázi univerzálnymi účinkami, mierne náklady a absencia negatívnych vedľajších účinkov. Mimochodom si tak včelári rozširujú aj vedomosti zo svojho povolania.

 

Sezónna aktivita včiel prebieha od marca do septembra. Sčasti, ale najviac pacienti cítia akútnu potrebu k inhalovaniu práve v zimnom období. Existujú však špeciálne upravované včelie prípravky, ktoré slúžia ako doplnok k inhalovaniu mimo aktívneho obdobia včiel, preto predstavuje  táto metóda vynikajúce možnosti náhrady inhalovania a taktiež som chcel v tejto štúdii rozšíriť poznatky opísaného dispozitívna.

 

 

Kontakt

APIRES s.r.o. Mudroňovo č.60
94632 Mudroňovo, okr. Komárno
0908732285 apires@apires.sk